Activitate integrata – Parfumul primaverii

Publicat pe Actualizat pe

Parfumul primaverii

GRĂDINIŢA:
GRUPA: pregătitoare
EDUCATOARE:
DATA:
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: Activităţi Liber Alese, (ALA); Domenii experienţiale: Limbă şi comunicare, (DLC ), Om şi societate (DOS)
TEMA ZILEI: Parfumul primăverii
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
FORMA DE ORGANIZARE: Frontală, pe grupuri mici, în perechi şi individual.
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare / formare de priceperi şi deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic / colaj
DURATA: O zi
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sala de grupă
SCOPUL: consolidarea deprinderii de a formula propoziţii corecte din punct de vedere gramatical, de a despărţi cuvintele în silabe, de a recunoaşte sunetul cu care începe cuvântul; consolidarea priceperii şi deprinderii de a decupa şi lipi pentru realizarea unui spaţiu plastic.

I. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE)
• Domeniul limbă şi comunicare (DLC)
Subiectul: Propoziţie, cuvânt, silabă
Mijloc de realizare: joc didactic
Sarcina didactică: formularea de propoziţii, numărarea cuvintelor din propoziţii, despărţirea cuvintelor în silabe.
Regula jocului: educatoarea numeşte un copil. Acesta alege un jeton, denumeşte imaginea de pe jeton, formulează o propoziţie, spune câte cuvinte sunt în propoziţie, desparte cuvintele în silabe, apoi menţionează numărul de silabe.
Elemente de joc: Mişcarea, aplauzele, surpriza, recompensele.
Obiective operaţionale: O1 – să alcătuiască propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;
O2 – să precizeze din câte cuvinte este alcătuită propoziţia enunţată;
O3 – să despartă cuvintele în silabe, utilizând bătaia din palme;
O4 – să numere silabele dintr-un cuvânt;
O5 – să dea exemple de cuvinte cu tot atâtea silabe;
O6 – să identifice sunetul iniţial al cuvintelor;
O7 – să găsească alte cuvinte care încep cu acelaşi sunet;
O8 – să reprezinte grafic propoziţia, cuvintele şi silabele, utilizând ca simbol liniile şi punctele.

• Domeniul om şi societate (DOS)
Subiectul: Buchet de lalele şi narcise
Mijloc de realizare: decupare şi lipire
Obiective operaţionale: O1 – să enumere florile care înfloresc primăvara (laleaua, zambila, narcisa, vioreaua, toporaşul);
O2 – să denumească mijloacele de lucru;
O3 – să decupeze formele desenate urmând liniile trasate;
O4 – să îndoiască formele decupate pentru a reda cât mai bine formele naturale;
O5 – să lipească în mod corect bucăţile decupate pe suprafaţa corespunzătoare;
O6 – să analizeze obiectiv lucrările colegilor.
II. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):
• Ştiinţă: Ne jucăm cu florile
– fişă matematică
– fişă de perspicacitate
Comportamnete urmărite:
– să numere crescător şi descrescător în concentrul 1 – 10;
– să asocieze numărul la cantitate şi cantitatea la număr;
– să găsească drumul cel mai scurt al fluturelui la floare.

• Artă: Flori din floricele
– realizarea unei rame pentru tablou, utilizând bucati de hartie.
Comportamente urmărite:
– să lipească bucati de hartie colorata pe marginea foii de hârtie pentru a realiza o ramă de tablou;
– să participe afectiv la activitate manifestându-se liber, creative.

• Biblioteca: Unde s-au ascuns lalelele şi narcisele?
– sortare de imagini
– citire de imagini
– reconstituire de imagini
Comportamente urmărite:
– să recunoască florile care înfloresc primăvara;
– să descrie în propoziţii corecte din punct de vedere gramatical ceea ce văd în imagini;
– să reconstituie imaginile cu florile de primăvară;
– să descrie imaginile formate.
• Joc de mişcare: Dansul florilor de primăvară
Comportamente urmărite:
– să execute exerciţii fizice la comanda;
– să sincronizeze mişcările cu muzica;
– să-şi dezvolte spiritul de echipă;
– să se relaxeze ascultând muzica şi dansând.

STRATEGII DIDACTICE:

a) METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, demonstraţia, conversaţia euristică, exerciţiul, problematizarea, , munca în echipă şi în perechi, jocul, întrecerea, turul galeriei, exerciţiul fizic.
b) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşe cu anotimpul primăvara, jetoane cu flori de primăvară, cu activităţi specifice acestui anotimp, tabla magnetică, carioca, fişe de lucru; foarfecă, lipici, hârtie glasată, hârtie creponată, planşa model, flori naturale în vază, flori în ghiveci, floricele de porumb, puzzle, buline colorate, recompense, creioane colorate, flori realizate din materiale reciclabile, DVD, televizor, CD cu muzică relaxantă, atlase, enciclopedii.

BIBLIOGRAFIE:

• Programa instructiv-educativă în grădiniţele de copii, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005;
• Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari, Ed. Didactică, Bucureşti, 2008;
• Activitatea integrată în grădiniţă. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Ed. Didactică, Bucureşti, 2008;
• Ştefania Antonovici, Gabriela Nicu, Jocuri interdisciplinare, Ed. Aramis, Bucureşti, 2003;
• Primii paşi împreună. Activităţi transdisciplinare pentru preşcolari, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003.

SCENARIUL ZILEI

SCENARIUL ACTIVITĂŢII
La întâlnirea de dimineaţă copiii vor discuta despre plăcerea de a oferi flori.
Se prezintă apoi jocul didactic Propoziţie, cuvânt, silabe.
La centrele de interes copiii se vor juca numărând flori, ajutându-l pe fluturaş să găsească drumul cel mai scurt către floare, din floricele de porumb vor realiza rama pentru tablou, vor sorta jetoane şi planşe pentru a găsi florile de primăvară, vor reconstitui imagini cu lalele şi narcise. Copiii vor fi sfătuiţi să îşi îndrepte apoi atenţia spre colţul Artă. Aici îi aşteaptă tablourile înrămate, dar fără imagini pe ele. Ei vor decupa şi lipi lalele şi narcise. La finalul activităţii copiii se vor relaxa dansând hora primăverii

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ
Copiii aşezaţi în semicerc participă la următoarele momente:
 Salutul – copiii îşi aleg o floare şi se adresează colegului alaturat cu expresia ”Bună dimineaţa, eu sunt….laleaua”, salutul curgând firesc de la la o margine la alta a semicercului într-o atmosferă de relaxare şi bună dispoziţie;
 Împărtăşirea cu ceilalţi – o fetiţă prezintă colegilor o carte pe care a primit-o în dar de ziua ei. Este Codul bunelor maniere. Având în vedere că florile sunt subiectul nostru, vom discuta despre Cui oferim flori?
 Activitatea de grup, copiii intonează cântecul Vine, vine primăvara, apoi se poartă o sumară conversaţie despre anotimpul care şi-a făcut simţită prezenţa la noi în ţară.
 Noutăţile zilei, educatoarea conversează cu copiii despre tema săptămânii Darurile primăverii – florile şi îi invită să întreprindă o călătorie imaginară în lumea florilor.
Tranziţie: copiii primesc în piept jetoane cu narcise şi lalele pentru a forma două echipe

1.Captarea atenţiei Se realizează prin invitarea copiilor în lumea virtuală a florilor de primăvară. Fiecare va trebui să îşi imagineze că este o floare şi pe parcursul zilei vor descoperi noi secrete ale lumii plantelor.

2. Comunicarea obiectivelor şi a temei activităţii: Se prezintă copiilor titlul călătoriei imaginare: Parfumul primăverii.
În călătoria noastră de azi vom sorta imagini cu primăvara şi florile ei, vom formula propoziţii, vom despărţi cuvinte în silabe, ne vom juca cu sunete, vom decupa şi vom lipi, ne vom juca cu mulţimi de flori, cu cifre.

3. Reactualizarea cunoştinţelor dobândite anterior:
Se realizează printr-o scurtă conversaţie despre anotimpul primăvara:
– În ce anotimp suntem?
– Care sunt semnele primăverii?
– De ce se întorc păsările călătoare?
– Ce flori înfloresc în această perioadă?

4. Prezentarea conţinutului şi dirijarea învăţării prin abordarea integrată a conţinuturilor: În clasă este un coş cu flori. Un copil este solicitat să meargă să caute pe lângă coş să vadă dacă găseşte ceva. El va găsi un set de planşe, imagini, jetoane pe care le vom folosi la activitate.
• Intuirea materialului :
Copiii observă că în coş sunt jetoane, imagini.
Solicit un copil să observe ce este în coş :
– Ce vezi tu în coş? (planşe şi jetoane cu diferite imagini)
– Cu aceste imagini ne vom juca noi azi. Eu v-am mai pregătit încă o surpriză, o tablă pe care veţi scrie cu carioca.
• Explicarea jocului :
Se explică regulile jocului :
– Un copil vine la educatoare şi extrage din coş o imagine. Aceasta va fi afişată astfel încât să poată fi văzută de întreaga grupă. Copilul va fi solicitat să formuleze o propoziţie (ex. Rândunica zboară.), să o scrie pe tablă (ex. ___________.), să specifice câte cuvinte are propoziţia ( 2 cuvinte), câte silabe are primul cuvânt, câte silabe al doilea cuvânt şi să le scrie pe tablă utilizând linii orizontale.
• Executarea jocului de probă:
Este solicitate un copil să extragă o imagine, să formuleze o propoziţie, să numere cuvintele din propoziţie, să le desprată în silabe şi să scrie la tablă. Pentru executarea acestei sarcini se vor antrena 3 – 4 copii.
• Executarea jocului propriu –zis
După ce copiii au înţeles regulile jocului se trece la executarea jocului propriu-zis. Răspunsurile corecte ale copiilor vor fi recompensate cu aplauze.
După acelaşi model se va continua jocul până la epuizarea imaginilor şi în limita timpului disponibil.
Răspunsurile corecte sunt aplaudate. Se urmăreşte ca ei să răspundă în propoziţii.
Pe tot parcursul jocului sunt antrenaţi toţi copiii să răspundă. Ei vor fi încurajaţi să participe ca la o competiţie, cei care oferă mai multe răspunsuri corecte vor fi fiind recompensaţi.
• Complicarea jocului.
Copiii vor fi împărţiţi în două echipe: echipa lalelelor şi echipa narciselor.
– Sarcina 1
Educatoarea le va arata un jeton cu o cifră (ex. Cifra 2). Echipa lalelelor va trebui să formuleze o propoziţie care are tot atâtea cuvinte, iar echipa narciselor va trebui să găsească un cuvânt cu tot atâtea silabe.
– Sarcina 2
Educatoarea va rosti un sunet (ex sunetul A). Echipele vor trebui să găsească un cuvânt care începe cu sunetul A şi să formuleze apoi o propoziţie cu el.
– Sarcina 3
Copiii primesc o fişă cu următoarele sarcini:
Denumeşte imaginile. Alcătuieşte propoziţii în care să spui „Ce face?…”. Reprezintă grafic propoziţiile. Reprezintă grafic cuvintele din propoziţii!
Se realizează aprecieri generale şi individuale cu privire la modul de participare al copiilor la activitate.

Tranziţie: În pădure – joc cu text şi cânt
Copiii îşi aleg bulinele colorate pentru a şti cum să se aşeze la centre.

Apoi, copiii sunt invitaţi să urmărească cum va decurge călătoria lor pe la fiecare sector!
La Bibliotecă se vor juca Unde s-au ascuns lalelele şi narcisele?. Copiii vor reconstitui imagini, vor sorta imagini şi vor forma propoziţii despre ceea ce este pe planşe sau ceea ce citesc în atlase şi enciclopedii.
La colţul Ştiinţă copiii se vor juca formând mulţimi de flori şi rezolvând sarcinile fişelor de lucru. Ei vor alcătui propoziţii cu florile de pe fişe şi vor număra cuvintele din propoziţii.
La colţul Artă ei vor lipi bucatele de hartie pe cartoanele colorate pentru a realiza o ramă pentru tablou.
După trecerea în revistă a tuturor centrelor active în această zi, se face precizarea că toţi copii se vor roti pe la aceste centre în funcţie de interesul lor, dar la artă şi bibliotecă ( unde se realizează activităţile pe domenii experienţiale) va trebui să lucreze fiecare component al grupei.

Tranziţie: joc cu text şi cânt: Primăvara a sosit.

După ce toţi copiii au realizat la centrul Artă rama tabloului şi după finalizarea sarcinilor de lucru de la celelalte centre vor fi împărţiţi din nou pe echipe ( echipa lalelelor şi echipa narciselor – ei având încă în piept jetoanele puse de dimineaţă)
Echipa lalelelor va realiza un Buchet de lalele iar echipa narciselor va realiza un Buchet de narcise.
• Se realizează intuirea materialului:
– Ce aveţi pe măsuţe? (carton, hârtie creponată, lipici, foi albe, hârtie verde, roşie, galbenă)
– Cu ajutorul lor vom realiza Buchetele de flori.
– Se realizează observarea planşei model ( ce apare pe planşă, cum au fost realizate buchetele ce culori apar pe planşă)
• Se explică modul de realizuare al lucrării:
Se decupează tulpinile florilor, apoi frunzele, apoi petalele. Se aşează o tulpină pe mijlocul paginii şi două pe lateral. Frunzele se îndoiesc pe mijloc şi se lipesc doar pe o parte pentru a fi în relief, apoi se lipesc petalele narciselor sau ale lalelelor.
• Este solicitate un copil să repete etapele de lucru.
• Se realizează exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor.
• se trece apoi la realizarea propriu – zisă a modelului ;
• în timp ce copiii lucrează voi trece pe la fiecare pentru a-i îndruma şi corecta.
La finalizarea lucrărilor copiii vor descrie lucrarea ce au realizat-o, alcătuind propoziţii cu cuvintele narcisă şi lalea, apoi vor număra cuvintele din propoziţii.

5. Obţinerea performanţei şi asigurarea feed-back-ului: Copiii îşi îndeplinesc sarcinile de lucru. Se reuşeşte implicarea fiecărui component al grupei în derularea jocului didactic şi realizarea unui Buchet de flori, în general se respectă sarcinile specifice activităţilor desfăşurate în fiecare sector de activitate. Atmosfera în care decurge călătoria virtuală este plăcută, relaxantă.
Fiecare copil se poate autoevalua prin raportare la rezultatele obţinute de colegii lui, participă la analizarea acţiunilor desfăşurate în sectoare, face aprecieri despre activităţile celorlalţi şi poate exprima predicţii despre posibile activităţi viitoare.

6.Evaluarea: Amenajarea unei miniexpoziţii cu lucrările zilei, –
– aprecierea rezultatelor fişelor de lucru aplicate , –
– citirea celor mai interesante propoziţii consemnate pe fişa educatoarei,
– formularea de către copii a unor concluzii referitoare la călătoria virtuală efectuată.

7. Încheierea activităţii: Pentru finalizarea activităţilor zilei într-un mod relaxant se organizează Dansul florilor de primăvară.
Copiii vor executa mişcări de dans pe melodia Primăvara de Vivaldi.
Tranziţie: joc cu text şi cânt: Primăvara a sosit.

Se realizează aprecieri generale şi individuale cu privire la modul de participare al copiilor la activitate.


Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s